Denna artikel ger dig hjälp med att utföra en inspektion. Se också artikeln påbörja en inspektion.

Det finns två sidor som du kommer att använda när du utför inspektionen: listan över sektioner och frågor och sidan med individuella frågor.

LISTAN ÖVER SEKTIONER OCH FRÅGOR

Detta är första sidan som du kommer att se efter att du påbörjar en inspektion. Sidan listar alla sektioner och frågor för inspektionen. Den fungerar som en praktisk överblick över inspektionen så att du kan navigera till specifika delar av inspektionen. Genom att klicka på en sektion, öppnar du den och kan se dess frågor.

Du kan också använda åtgärdsknappen till höger om kategorin för att svara på alla frågor som tillhör den sektionen.

Genom att klicka på en fråga, kommer du till sidan med individuella frågor.

INDIVIDUELL FRÅGA

På sidan med individuella frågor kan du besvara frågan. Här kan du dessutom lägga till observationer.

Du kan gå till nästa och föregående fråga genom att ”swipa” åt vänster eller höger. På datorn använder du pilarna som finns längst ner på sidan. Genom att klicka på tillbaka-knappen i det övre vänstra hörnet, kommer du tillbaka till listan över sektioner och frågor.

OBSERVATIONER

En observation är någonting som du observerade under inspektionen. Observationerna syftar till att förtydliga ditt svar och kan också fungera som en förklaring till hur den situation som du granskar kan förbättras. De kan också markeras med att de behöver uppföljande åtgärder, vilket betyder att en person kan tilldelas ansvaret att ta itu med en observation.

Exempel på observationer

En observation kan beskriva ett problem som kan betraktas som en defect. Nedan ser du ett exempel på en sådan observation:

Observationer kan också användas i syfte att ge positiva gensvar och upprätthålla god praxis:

Att skapa en observation

En observation kan skapas från funktionen "Vad observerade du?" nederst på sidan.

Om du klickar på texten "Vad observerade du?", kommer du till en sida där du kan lägga in en beskrivning om observationen. Du kan också använda knappen ”Lägg till bild” för att lägga till bilder till observationen.

Du kan ta en bild genom att klicka på kamerasymbolen bredvid fritextrutan. Efter att du antingen har valt en bild från ditt kameraalbum eller tagit en ny bild, kan du fortsätta att lägga till fler bilder eller lägga till en beskrivning.

Observationen kan sparas genom att du klickar på “Spara” högst upp till höger på sidan. Efter att du har sparat observationen, kommer den att dyka upp på frågesidan under “Observationer”. Om du inte vill spara observationen, klickar du på ”Ta bort”.

Att redigera en observation

Du kan klicka på en observation på frågesidan för att redigera dess innehåll.

När du är nöjd med ändringarna, kan du spara dem genom att klicka på “Spara” högst upp till höger. Om du klickar på ”Ta bort” högst upp till vänster, kommer ändringarna att gå förlorade och du kommer tillbaka till frågesidan.

Att radera en observation

Du kan radera en observation genom att klicka på en observation på frågesidan och sedan på knappen “Radera” längst ner på redigeringssidan.

Snabba observationer

En fråga kan också inkludera en rad snabba observationer för att underlätta skapandet av observationer som sker ofta. När du klickar på en snabb observation öppnas en sida där du kan skapa en observation utifrån en förifylld beskrivning. Du kan fortfarande redigera beskrivningen och lägga till bilder till observationen innan du sparar observationen.

Uppföljande åtgärder

En observation kan markeras att den beöver uppföljande åtgärder. Detta betyder att observationen tilldelas en person som får ansvaret att verkställa de nästa stegen. Dessutom kan du ställa in ett förfallodatum för de uppföljande åtgärderna.

Att lämna in en inspektion

Du kan lämna in en inspektion först efter att du har besvarat alla frågor. I sidfoten kan du se en förloppsindikator över inspektionen. När du har besvarat alla frågor, ersätts indikatorn med en inlämningsknapp.

När du har klickat på inlämningsknappen, kommer du att få en bekräftelsefråga. Om du känner att du är klar med inspektionen, kan du klicka på ”Lämna in”.

Did this answer your question?