En inlämnad inspektion kan laddas ner som antingen en PDF- eller XLS-fil. Nedan hittar du instruktioner för hur du laddar ner en inspektionsrapport.

1. Gå till sidan för inspektionsrapporten genom att välja önskad inspektion

2. Öppna menyn för rapporten högst upp till höger

3. Välj önskad filtyp, antingen Ladda ner som PDF…eller Ladda ner som XLS…

4. En avisering – "Genererar…" – visas längst ner på sidan medan filen skapas. Att generera en rapport kan ta upp till 60 sekunder. Tiden varierar beroende på inspektionens storlek och antalet tillagda bilder.

5. Om det tar mer än 20 sekunder att generera rapporten, kommer du att få ett mejl när filen är klar. Om så är fallet, kommer följande meddelande att visas:

Did this answer your question?