1. Börja med att logga in på labs (https://labs.audits.io)

  • Du kan också komma åt inloggningssidan i "Inställningar" -vyn på audits.io

2. Flytta "People" -tabellen

3. Tryck på den gröna "plus"-knappen som du hittar i nedre högra hörnet

4) Du är nu i "Bjud in nya användare" = "Invite new user", där du kan definiera vilka användarrättigheter du vill ha den nya användaren att ha

5) Fyll i e-post, förnamn och efternamn för den nya användaren i avsnittet om användarinformation ("user details")

6) Definiera användarrättigheterna i avsnittet "Rättigheter" ("Rights") och "Teams" genom att följa anvisningarna nedan:

  • Om du vill ge användarens administratörsrättigheter eller rätten att lägga till, ta bort eller ändra mål ("Targets") väljer du de rättigheter du vill ha under "Rights"
  • Om du vill lägga till en vanlig användare, lämna "Rights" blank och lägg till personen under avsnittet "Teams" till det önskade laget
  • Kom ihåg att lägga till en vanlig användare till ett lag eftersom annars kan användaren inte starta nytt eller se inga inspketioner
  • Admin-användare behöver inte läggas till i något lag, eftersom personer med administratörsrättigheter har fullständig synlighet för alla mallar ("Templates") och mål ("Targets") i organisationen

7) När du har givit användaren önskade användarrättigheter, bekräfta genom att trycka på den gröna knappen "Invite user" längst ner

8) Du har framgångsrikt lagt till en ny användare på audits.io. Användaren får automatiskt instruktioner för användning via e-post

Did this answer your question?