Ibland kan du se ett "App redan öppet" -fel som visas i audits.io.

Felet visas om du har app.audits.io öppet i flera flikar eller fönster i webbläsaren. Förnärvarande kan audits.io vara öppet endast i ett fönster i taget.

Så här löser du problemet

Det finns två sätt att lösa problemet. 

A. Stäng fönstret som visar "App already open" -felet och fortsätt att arbeta i fönstretdär app.audits.io redan fungerar.

B. Stäng fliken eller fönstret där du redan har app.audits.io öppen. Efter att du stängtfönstret, återgå till fönstret där "App already open" -fel visas och uppdatera sidan.

Did this answer your question?