Med iOS 11.1 eller senare version finns det vissa problem med kamera ochwebbprogram som läggs till på iOS-startskärmen. När kameran öppnas förblir skärmensvart och bilder kan inte tas. Mer information om iOS-felet här.

OBS!: Med IOS 11 rekommenderar vi inte att du lägger till app.audits.io påstartskärmen.

LÖSNING: Istället för att öppna inspektioner från din startsida, öppna dem i dinwebbläsare genom att navigera till app.audits.io. I din webbläsare fungerar kameransom vanligt.

Did this answer your question?