Ylläpitäjät voivat hallita heidän organisaation kysymyksiä. Tämä artikkeli kuvaa kysymyksen muokkaussivulla olevien asetusten tarkoituksen.

Muita artikkeleja aiheesta:

Kysymyslistaukseen pääset navigoimalla Ylläpito → Kysymykset. Näet listauksessa kaikki jo lisätyt kysymykset, mikäli sellaisia on. Voit lisätä uuden kysymyksen oikean yläkulman plus-painikkeesta:

Lomake ohjaa lisäämään kunkin kysymyksen organisaatiosi kaikilla kielillä, joten kannattaa varata aikaa monimutkaisempien kysymysten lisäämiseen.

Kysymystyyppi määrittelee minkälaisia vastauksia kysymykseen hyväksytään. Valittavana on: 

 • Teksti (vapaat tekstivastaukset)
  Esimerkkikysymykset: Korjaavat toimenpiteet? Ennaltaehkäisevät toimenpiteet?
 • Kokonaisluku (numeeriset vastaukset, joihin ei hyväksytä desimaaleja)
  Esimerkkikysymykset: Henkilövahingot? Henkilömäärät?
 • Luku (numeeriset vastaukset, joihin hyväksytään myös desimaalit)
  Esimerkkikysymykset: kustannusarvio? Aiheutuneet kustannukset?
 • Valinta (valmiiksi määritetyt vaihtoehdot, joista käyttäjä voi valita yhden vaihtoehdon)
  Esimerkkikysymykset: Juurisyy? Asiakkuus?
 • Monivalinta (valmiiksi määritetyt vaihtoehdot, joista käyttäjä voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon)
  Esimerkkikysymykset: Juurisyy? Tilat, joihin poikkeama kohdistui?
 • Ajankohta (aika ja päivämäärä)
  Esimerkkikysymykset: Kiinnioton ajankohta? Poikkeaman alkamisajankohta? Poikkeaman korjausajankohta?

Voit myös määrittää onko kysymykseen vastaaminen pakollista käyttäjälle vai voiko sen kysymyksen vastauksen jättää avoimeksi. 

Lisäksi tärkeää on päättää näkyykö kysymyksen vastaus incy:stä lähtevissä sähköposti-ilmoituksissa.

Huomaathan, että valinta- ja monivalintakysymyksissä sinun tulee määrittää kukin vaihtoehto jokaisella organisaation kielellä:

Jos olet muokkaamassa olemassaolevaa kysymystä, voit tarkastaa Kategoriat-osiosta missä havaintokategorioissa kysymys näytetään. Klikkaamalla kategoriaa pääset kategorian muokkaussivulle. Lisää tietoa havaintokategorioiden muokkaamisesta on saatavilla Havaintokategorioiden hallinta artikkelissa.


Muista lopuksi tallentaa tekemäsi muutokset!

Did this answer your question?