Havainnon avaaminen ja sulkeminen

Havaintolistaus näyttää tältä. Nuolet osoittavat havainnon statuksen ja neliöllä on merkitty statusfiltterit. Havainnolla voi olla 3 erilaista statusta:

  • Avoin
  • Suljettu
  • Ei statusta

Statusten käytön voi määritellä kategoriakohtaisesti. Jos kategorialle ei ole status käytössä, tähän kategoriaan raportoidut havainnot ovat ilman statusta. Jos kategorialla on statukset käytössä, tähän kategoriaan raportoidut havainnot ovat oletuksena avoimia.

Avoimen havainnon voi sulkea. Yleensä tämä tehdään, kun havainnossa ilmoitettu asia on hoidettu kuntoon. Myös suljetun havainnon voi avata uudelleen.

Havaintoja voi filtteröidä statuksen mukaan oikealla näkyvistä filttereistä.

Avoimen havainnon näkymä näyttää tältä. Alhaalla olevasta napista havainnon voi merkitä suljetuksi.

Suljettu havainto näyttää tältä. 

Kategoriakohtaisten statuksen säätäminen

  1. Klikkaa vasemmanpuoleisesta palkista "Ylläpito".
  2. Klikkaa "Kategoriat".

3. Klikkaa kynän kuvaketta sen kategorian kohdalta, jolle haluat säätää statukset päälle

4. Nuolen osoittamasta laatikosta saat säädettyä statukset tälle kategorialle joko päälle tai pois.
5. Klikkaa lopuksi "Tallenna"

Did this answer your question?