Havaintokategorialle voi asettaa valmiiksi oletusmääräajan. Määräaikaa voi edelleen muuttaa raportointivaiheessa vaikka oletusmääräaika olisi asetettu. Oletusmääräaikoja voi asettaa navigoimalla Ylläpito → Kategoriat.

Oletusmääräajan asettaminen uudelle kategorialle

1. Lisää uusi havaintokategoria oikean reunan plus-painikkeesta.

2. Jatkotoimenpiteiden tulee olla pakollisia, jotta pääset asettamaan oletusmääräajan. Aseta jatkotoimenpiteet pakollisiksi sivun alareunasta.

Oletusmääräajan asettaminen olemassa olevalle kategorialle

  1. Mene kategorian muokkaussivulle painamalla kynä-painiketta. Sen jälkeen paina Asetukset-painiketta.

Aktivoi tarvittaessa pakolliset jatkotoimenpiteet:

Oletusmääräajan asettaminen

Kun jatkotoimenpiteet on merkitty pakollisiksi, voit lisätö oletusmääräajan sivun alareunan alasvetovalikosta. Voit myös kirjoittaa kenttään määräajan englanniksi mikäli sitä ei löydy listalta.

Havainnon määräaikaa voi oletusmääräajan asettamisen jälkeen muuttaa vielä raportointivaiheessa.

Tallenna valinta sivun alareunan Tallenna-painikkeesta.

Did this answer your question?