• Havainto raportoidaan
  • Joku muuttaa havainnon statuksen
  • Joku kommentoi raportoituun havaintoon

Havainnon vastuutetut ovat ne käyttäjät:

  • Joilla on muokkaus oikeus vastuutettuun havaintoon
  • Joilla on sähköposti asetuksensa ilmoituksen vastaanottaminen vastuutetun havainnon paikasta ja kategoriasta

Voit nähdä havainnon osallistujat uuden havainnon raportoinnin yhteydessä. Tämä tapahtuu klikkaamalla havainnon osallistujat kohtaa, Lähetä havainto -painikkeen yläpuolella.

→ Klikkaamisen jälkeen eteen ponnahtaa luettelo, jossa on listattuna oletusosallistujat.

Oletusosallistujia ei voi vaihtaa uuden havainto raportoinnin yhteydessä. Osallistujat pystyy poistamaan vasta raportoinnin jälkeen, eikä sen yhteydessä.

Voit lisätä uusia osallistujia kohdasta "Lisää osallistuja" mikäli sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet. 

Ylläpitäjänä voit määrittää voiko käyttäjä muokata tai muokata havainnon osallistujia rastittamalla voi hallita osallistujia laatikkoa. Tämä asetus  löytyy sekä rooli kohtaisessa asetuksessa kuin myös yksittäisessä käyttäjä asetuksessa: 

Kun havainto on raportoitu, voit poistaa tai lisätä minkä tahansa osallistujan klikkaamalla osallistujat- kohtaa.

Eteen avautuu samanlainen luettelo kuin uutta raportointia tehdessä josta voit joko poista tai lisätä uusia osallistujia. 

Did this answer your question?