Havainnon osallistujat ovat käyttäjiä jotka saavat ilmotuksen heti mikäli yksi seuraavista toiminnoista toteutuu:

  • Havainto raportoidaan
  • Joku muuttaa havainnon statuksen
  • Joku kommentoi raportoituun havaintoon

Havainnon vastuutetut ovat ne käyttäjät:

  • Joilla on muokkaus oikeus vastuutettuun havaintoon
  • Joilla on sähköposti asetuksensa ilmoituksen vastaanottaminen vastuutetun havainnon paikasta ja kategoriasta

Voit nähdä havainnon osallistujat uuden havainnon raportoinnin yhteydessä. Tämä tapahtuu klikkaamalla havainnon osallistujat kohtaa, "Send observation" painikkeen yläpuolella.

--> Klikkaamisen jälkeen eteen ponnahtaa luettelo joka näyttää oletus osallistujat.

Oletus osallistujat ei voi poistaa uuden havainto raportoinnin yhteydessä. Osallistujat pystyy poistamaan vasta raportoinnin jälkeen, eikä sen yhteydessä.

Voit lisätä uusia osallistujia kohdasta "Lisää osallistuja" mikäli sinulla on oikeat käyttäjäoikeudet. 

Adminina voit määrittää voiko käyttäjä muokata tai muokata havainnon osallistujia rastittamalla voi hallita osallistujia laatikkoa. Tämä asetus  löytyy sekä rooli kohtaisessa asetuksessa kuin myös yksittäisessä käyttäjä asetuksessa: 

Kun havainto on raportoitu, voit poistaa tai lisätä minkä tahansa osallistujan klikkaamalla osallistujat- kohtaa.


 Eteen avatuu samanlainen luettelo kuin uutta raportointia tehdessä josta voit joko poista tai lisätä uusia osallistujia.


As an admin you can determine whether or not a user can edit the observation participants by checking the can manage participants checkbox. This setting is available as both role based setting (see below) and individual user setting.

Did this answer your question?