Kategorialistaus

Kategorialistaukseen pääset menemällä Ylläpito → Kategoriat. Listauksessa näet kategoriat siinä järjestyksessä, jossa ne näytetään havaintoa raportoidessa.

 • Voit raahata ja pudottaa kategorioita uuteen järjestykseen tai siirtää ne jonkun toisen pääkategorian alle
 • Nuolipainikkeiden avulla voit muuttaa pääkategorioiden järjestystä
 • Kynäpainiketta painamalla pääset kategorian muokkaussivulle
 • Oikean yläkulman plus-painikkeesta voit luoda uuden kategorian. Katso artikkeli Havaintokategorian asetukset, jos haluat luoda uuden kategorian.

Kategorian muokkaaminen

Kategorian muokkaussivulla voit hallita kategorian asetuksia sekä kysymyksiä, jotka kysytään havaintoa raportoidessa. Sivulla voi tehdä seuraavia toimenpiteitä: 

 1. Kategorian asetuksien muuttaminen. Lisätietoja artikkelissa Havaintokategorian asetukset.
 2. Kategorian arkistointi, jotta siihen ei voi enää raportoida uusia havaintoja
 3. Kysymysten sijaintien ja ryhmittelyn hallinta

Kysymysten ryhmittely

Kategorian kysymykset on jaoteltu kysymysryhmiin. Kysymysryhmiä on kahdenlaisia:

 1. Normaalit kysymysryhmät
  Normaalien ryhmien kysymykset kysytään käyttäjältä havaintoa raportoidessa.
 2. Jatkokysymysryhmät
  Jatkokysymysryhmien kysymykset näytetään havainnon raportoimisen jälkeen. Näihin kysymyksiin voi vastata raportoidun havainnon sivulla.

Kysymysryhmän kysymykset saat näkyville klikkaamalla ryhmän auki. Kysymyksien järjestystä voi muuttaa raahaamalla ja pudottamalla ne haluttuun järjestykseen. Voit myös raahata kysymyksiä ryhmästä toiseen.

Kysymysryhmien järjestystä voi vastaavasti vaihtaa raahaamalla ja pudottamalla. Voit myös raahata ryhmän jatkoryhmäksi, tai päinvastoin.

Ryhmien hallinta

Voit luoda uuden kysymysryhmän painamalla Lisää ryhmä -painiketta normaalien tai jatkokysymysryhmien alla:

 • Sinun tulee antaa ryhmälle nimi, sekä mahdolliset käännökset nimelle
 • Tarvittaessa voit antaa ryhmälle aputekstin, joka näytetään kun ryhmän kysymyksiin vastataan

Ryhmän lisäämisen jälkeen voit joko siirtää jo olemassa olevia kysymyksiä sen alle, tai lisätä uuden kysymyksen painamalla Lisää kysymyksiä -painiketta.

Huom: Ryhmän poistaminen poistaa myös kaikki ryhmän kysymykset kategoriasta. Tämän seurauksena kaikki olemassa olevat vastaukset kysymyksiin tullaan merkitsemään vanhentuneiksi. Vanhentuneet vastaukset näytetään erikseen jo raportoitujen havaintojen sivulla.

Kysymysten hallinta

Uuden kysymyksen lisääminen onnistuu painamalla Lisää kysymyksiä -painiketta ryhmän sisällä:

 • Voit valita useamman kysymyksen lisättäväksi
 • Voit käyttää hakupainiketta löytääksesi oikean kysymyksen
 • Jos kysymyksistä ei löydy valmiina kysymystä, jota haluaisit käyttää, voit luoda uuden kysymyksen Kysymykset -sivulta. Pääset sivulle navigoimalla Ylläpito → Kysymykset.

Kysymyksen poistaminen onnistuu painamalla sen vieressä sijaitsevaa roskakoripainikketta.

Huom: Kysymyksen poistaminen aiheuttaa sen, että kysymykseen annetut vastaukset merkitään vanhentuneiksi. Vanhentuneet vastaukset näytetään erikseen jo raportoitujen havaintojen sivulla.

Did this answer your question?