Incy mahdollistaa kysymysten vastausten piilottamisen muokkaamalla kysymystä ja valitsemalla valintalaatikkoon "Anonymisoitu" täpän.

Vastauksen anonymisointi on hyödyllistä, kun ilmoittaja ei muutoin koe oloaan turvalliseksi raportoida havaintoja tai kun tietyt havainnon piirteet sisältävät arkaluontoisia tietoja, kuten

  • Tärkeitä yksityiskohtia, joita voidaan pitää henkilökohtaisina tietoina.
  • Muiden havaintoon liittyvien henkilöiden nimiä.
  • Muita tietoja, joita ei haluta jakaa edes organisaation sisällä muille.

Anonymisoimalla tarkoitetaan sitä, että vastausta ei näytetä muille käyttäjille paitsi organisaation ylläpitäjille ja havainnon tekijälle itselleen. Raportin tekijä näkee anonymisoidun kysymyksen alla huomiotekstin "Anonymisoitu kysymys." 

Toinen käyttäjä, jolla on muuten lukuoikeus havaintoon, näkee anonymisoidun kysymyksen vastauksen piilotettuna (kts. alla oleva kuva).

Ylläpitäjät näkevät huomiotekstin "Anonymisoitu kysymys" kysymyksen alla, mutta pääsevät kuitenkin lukemaan vastauksen normaalisti.

Did this answer your question?